Elektryka

Usługi elektryczne

Oferujemy usługi montażowe oraz modernizacyjne w zakresie elektryki. Zajmujemy się projektowaniem przebiegu instalacji elektrycznych w budynkach, a także ich późniejszym montażem. Służymy również pomocą w doborze elementów wchodzących w skład całej instalacji. Rekomendujemy wyłącznie sprawdzone materiały wysokiej jakości. Prawidłowy projekt oraz odpowiedni dobór elementów instalacji zapewnia bezpieczeństwo i sprawne działanie urządzeń zasilanych prądem.

 

Co wchodzi w skład domowej instalacji elektrycznej?

Rozdzielnica główna

Rozdzielnica główna to element instalacji elektrycznej, który odpowiada za jej prawidłową pracę. Znajdują się w niej:

 • wyłączniki różnicowo-prądowe;
 • wyłączniki nadmiarowe dobrane do istniejących obwodów elektrycznych;
 • specjalne ograniczniki zabezpieczające przed ewentualnymi przepięciami;
 • aparatura w postaci lampek sygnalizacyjnych;
 • sterowniki;
 • mierniki zegarowe.

Ilość modułów rozdzielnicy zależy od wielkości instalacji. Wyłączniki nadprądowe i różnicowo-prądowe stanowią ochronę instalacji elektrycznej.

Przewody elektryczne

W domach i mieszkaniach montuje się obwody:

 • elektryczne oświetlenia;
 • gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia;
 • gniazd wtyczkowych w łazience;
 • gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni;
 • do odbiorników, które wymagają zabezpieczenia indywidualnego.

Gniazda wtykowe

Wyróżnia się gniazda podtynkowe oraz gniazda natynkowe. W mieszkaniach i domach montuje się gniazda jednofazowe ze stykiem ochronnym. W przypadku pokoi powinny być one umieszczane na wysokości od 0,4 m do 0,85 m, natomiast w kuchni na wysokości 0,85 m. W łazience stosuje się specjalne gniazdka wtyczkowe bryzgoszczelne.